Genel Haberler

Unutmayacağız, Unutturmayacağız…

Ölümünün 78. yılında, özlemle ve saygıyla andığımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, tarihe kazınmış sözleriyle canladırmak, onu anlatmanın en güzel tarafı.

Yaşadığı süreçte, ülkesi, milleti ve insanlık adına yaptıkları, büyük kitleler tarafından her zaman takdire şayan bulunmuştur. Bu yıl dönümünde Atatürk’ü, bizlere yol gösteren kendi sözleriyle anlatmak istiyoruz…

unutmayacagiz-unutturmayacagiz

Cumhuriyet ile İlgili Sözleri 

 • Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. 
 • Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. 

Birlik, Beraberlik ile İlgili Sözleri

 • Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. 
 • Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur. 
 • Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.
 • Büyük şeyleri, büyük milletler yapar.

Bilim ile İlgili Sözleri 

 • Bilim, gerçeği bilmektir. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

Çalışmak ile İlgili Sözleri 

 • Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.
 • Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. Yaşamak demek çalışmak demektir. 

Dil ile İlgili Sözleri 

 • Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
 • Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Ekonomi ile İlgili Sözleri 

 • Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.
 • Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

Millet, Halk ve Milliyetçilik ile İlgili Sözleri

 • Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

Kültür ve Medeniyet ile İlgili Sözleri

 • Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

Millet, Halk ve Milliyetçilik ile İlgili Sözleri

 • Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur. 

Öğretmenler ile İlgili Sözleri

 • Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız. 

Sanat ile İlgili Sözleri

 • Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. 

Spor ile İlgili Sözleri

 • Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır. 

Vatan ile İlgili Sözleri

 • Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 

Dünya Barışı Hakkındaki Sözleri

 • İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbilerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.

10-kasim 

Yazar Hakkında

Mustafa SEVİNÇ